Rusya 2018 Kalecileri Yaş Dağılımları

2018 Dünya Kupası’nda yer alan 32 takımın kalelerinin yaşlarını incelediğimde ilk gözüme çarpan hepsinin yaş ortalaması oldu ki 96 kalecinin yaş ortalaması 29. Detaylara baktığımda ise kupaya davet edilen kalecilerin 19 – 45 yaş aralığında oldukları görülüyor.

Hangi Kaleciler En Kıdemli Hangileri En Kıdemsiz?

Kim bu 45 yaşındaki ve 19 yaşındaki kaleciler? Her ikisi de Afrika’dan. Mısırlı Essam El Hadary, 45 yaşında ve Nijeryalı Francis Uzoho ise 19 yaşında. Birisi diğerinin babası yaşında gibi renkli bir durumla karşı karşıyayız. El Hadary’den sonra en kıdemliler Arjantinli Willy Caballero ve Meksikalı Jesus Corona. Gençlere baktığımızda ise 19 yaşındaki Uzoho’dan sonra 22 yaşında iki isim dikkat çekiyor: Faslı Ahmad Reda Tagnaouti ve Sırp Predrag Rajkovic.

Yaş Gruplarında Durum Ne?

96 kaleciyi yaklaşık beşer yaşı kapsayan 4 yaş grubuna ayırdığımda 29 yaş ortalamasını destekleyen, mantıklı bir dağılım olduğu görülüyor. Grafik 1’e bakıldığında 19-24 ve 35 yaş üstü kaleci gruplarının her ikisinde 11 adet kaleci var. 25-29 yaş grubunda 38 adet kaleci varken 30-34 yaş grubunda ise 36 adet kaleci bulunuyor, yani 96 kalecinin 74 adedi 25-34 yaş aralığında. Bu, ülkelerin uç durumlar hariç genelde ne çok tecrübesiz ne çok tecrübeli kaleci tercih etmediğini gösteriyor.

Grafik 1 – Yaş gruplarında kaleci sayıları

 

Kıtalar Kaleci Yaşlarına Nasıl Yaklaşıyor?

Ülkelerin dahil olduğu kıtalara göre verilere bakıldığında durum nasıl? Orada küçük ama önemli farklar var. Grafik 2 ‘de de görüldüğü üzere yaşı en büyük kaleciler Kuzey ve Orta Amerika kıtası ülkelerinde; 9 kalecinin yaş ortalaması 33. Asya ve Güney Amerika kıtalarının her ikisi de hem kaleci sayısı hem yaş ortalamasında benzer. Her iki kıtanın 15 kalecisi ve 30 yaş ortalaması var. Afrika’nın 15 kalecisinin yaş ortalaması 29 ki aynı yaş ortalaması Avrupa’da da var. Avrupa’nın 42 adet kalecisi aslında 29 yaş genel ortalamayı belirliyor.

Grafik 2 – Kıtalara göre yaş ortalamaları

 

Ülkeler Kaleci Yaşlarına Nasıl Yaklaşıyor?

Ülkelerin çoğunlukla 25 – 34 yaş aralığında kalecileri tercih ettiğini belirtmiştim. Ülke detayına baktığımda – ki bu veriler aşağıdaki tabloda yer alıyor – bu genellemenin dışına çıkanlar olduğunu görüyorum:

  • Mısır’ın üç kalecisinin yaş ortalaması 36. Tabii ki 45 yaşındaki El Hadary ortalamayı yükseltiyor ama diğer iki kalecinin de yaşlarına bakıldığında birisi 34 diğeri de 29 yaşında.
  • İkinci en tecrübeli kaleci grubuna sahip ülke ise Meksika ki üç kalecinin yaş ortalaması 35. İçlerinde yaş olarak en küçük olan Guillermo Ochoa 33 yaşında.
  • Meksika’yı 33 yaş ortalaması ile Arjantin ve Suudi Arabistan takip ediyor. Her iki takımında yaşı en küçük kalecileri 31.
  • Rusya, Panama, Avustralya ve Kosta Rika’nın 32 yaş ortalamasına sahip kaleciler ile turnuvaya geldiği görülüyor.
  • Portekiz, Uruguay ve Kolombiya kalecileri 31; Polonya, Japonya ve Fransa kalecileri 30 yaş ortalamasına sahip.
  • 96 kalecinin ortalaması olan 29 yaş ortalamasına sahip olan ülkeler ise Peru, Danimarka ve İsviçre.
  • 28 yaş ortalamasına sahip önemli bir ülke grubu var: İspanya, Tunus, Güney Kore, Senegal, İsveç, Almanya ve Hırvatistan.
  • Sırbistan, Belçika, Nijerya ve İzlanda 27 yaş ortalaması ile bu grubu takip ediyor.
  • İran, Brezilya ve Fas 26 yaş ortalamasına sahip kalecileri ile gençlere güvenen bir grup olarak dikkat çekiyor.
  • Gençlere en çok güvenen ülke olarak da karşımıza İngiltere çıkıyor. Üç kalecisinin ortalaması 25.

Tablo – Ülkelerin kalecilerinin yaş ortalamaları